Jednoducho homeopaticky – ŽENA

Homeopatia je ženského rodu, to však nie je hlavný dôvod vzniku môjho kurzu, tematicky zameraného na ženy.  Ženy majú k homeopatii skrátka bližšie. Pokiaľ ide o zdravie, sú aktívne, zvyčajne si uvedomujú súvislosti zdravotných ťažkostí a preferujú citlivé, avšak stále účinné prostriedky. A presne taká je aj homeopatia.

Domácimi lekármi vo svojich rodinách sú tiež zvyčajne ženy. A podobne ako si v lietadle, v prípade núdze, nasadia kyslíkovú masku najskôr rodičia a potom ich dajú svojim deťom, aj domáci lekár musí myslieť najskôr na seba, aby mohol, ak to bude potrebné, účinne pomôcť svojim blízkym.

Pokračovať v čítaní

Akné, molusky, ekzém, …

V tomto článku vám ponúknem niekoľko prípadov, kedy mojim mladým klientom s obťažujúcimi kožnými ťažkosťami pomohlo vhodne zvolené homeopatikum. V zásade platí, že ak problém pretrváva dlhší čas, vyberám takzvané konštitučné homeopatikum, ktorému predchádza dlhšia konzultácia. Toto homeopatikum zohľadňuje, v duchu holistického charakteru homeopatie,  nielen fyzické prejavy kožných ťažkostí, ale aj osobnostné črty ich nositeľa, osobnú a rodinnú anamnézu a iné dôležité skutočnosti.


Akné
Pätnásťročná slečna prichádza s výrazným akné, ktoré sa pred časom objavilo náhle na dovtedy bezchybnej pleti. Nie je si vedomá žiadnych súvislostí, ktoré by ho mohli vyvolať. Vyskúšala už rôzne prípravky, homeopatia nie je v jej prípade prvou voľbou. Akné jej prekáža, má pocit, že ju ľudia pozorujú, kritizujú a sú znechutení, „ že s tým nič nerobí“.
Veľmi  jej záleží na dobrých známkach, napriek tomu, že rodičia ich nepovažujú za veľmi dôležité. Mimoriadne jej záleží na kvalitnej strave,  najviac jej chutí bobuľové ovocie. Intenzívne športuje, takmer denne.  Každú zjedenú sladkosť kompenzuje cvičením. Jej prejav je kultivovaný a kontrolovaný. A hoci som v rodinnej anamnéze nenašla potvrdenie pre homeopatikum, nad ktorým som ku konci konzultácie uvažovala, odporučila som jej Carcinosinum Co 200C.
Na kontrole o niekoľko týždňov opisuje aj na prvý pohľad zreteľné zlepšenie pleti. Pôsobí oveľa uvoľnenejšie. Napriek tomu, že pre ňu bolo dôležité zlepšenie pleti, mňa samu o niečo viac potešili iné posuny. Uvedomila si, že niektoré veci brala ako samozrejmé a nevážila si ich. Už nemá blud, že ju iní ľudia pozorujú a kritizujú. Uvoľnenosť sa v jej živote prejavila rôznymi spôsobmi. Dostala lepšiu koncoročnú známku, než čakala. Bolo to pre ňu veľké prekvapenie. Dostala tiež ponuku na brigádu, ktorú rada využila. Pýtate sa, čo to má spoločné s akné? Svojim klientom po odporučení homeopatika vravím, aby sledovali nielen fyzické, ale aj mentálne a situačné posuny. Pretože, ako na konci nášho stretnutia povedala slečna sama, všetko súvisí so všetkým. Zhodli sme sa, že nateraz nie sú potrebné žiadne ďalšie globulky. Špirálu sme roztočili smerom nahor, homeopatikum bolo v tomto procese jemným a účinným impulzom.

Molusky
Molusky trápili dvojročného chlapčeka takmer pol roka. Je to veľmi nepríjemné, vytrvalé kožné ochorenie, ktoré mamička chlapca nechcela liečiť krémom obsahujúcim kortikoidy. Vyskúšala rôzne prípravky, molusky však odolávali. Podľa informácií, ktoré som sa dozvedela počas konzultácie, o chlapčekovej povahe, jeho doterajšej anamnéze a tiež o smutnej udalosti v rodine, po ktorej sa molusky objavili, som pre neho odporučila Lycopodium clavatum 200C. V januári tohto roka užil niekoľko globuliek. Zdrojom pre prípravu tohto homeopatika je rastlina plavúň obyčajný.
Podľa správy od mamy o mesiac neskôr, bolo celé veľké ložisko molusiek vysušené, zostali len dve chrastičky a najmä, žiadne nové molusky sa neobjavili.

Ekzém
Ekzém, v tomto prípade, nebol hlavným problémom, pre ktorý ma mama deväťročného chlapca kontaktovala. Tým boli najmä ťažkosti s čítaním a šikanovanie v škole. Počas prvej konzultácie mama povedala, že chlapec má celkovo slabšiu imunitu a dlhšie sa dostáva z chorôb. Ťažko znášal narodenie brata, nechcel v tom období takmer nič jesť. V minulosti mal ekzém na viečkach a rukách, v čase našej konzultácie mal ekzém na krku. Ako prvé homeopatikum, aj vzhľadom na rodinnú anamnézu, som odporučila Carcinosinum Co 200C.
Kontrolnú konzultáciu sme v čase pandemických opatrení spravili prostredníctvom Skype. Po homeopatiku sa výrazne zlepšil jeho vzťah so spolužiakom, ktorý mu dovtedy ubližoval. Dokonca sa spolu začali baviť aj mimo vyučovania. Zlepšil sa aj v čítaní, viac sa snažil, nebolo už pre neho také namáhavé. Mal viac sebavedomia a už nebol ustráchaný. Ekzém naďalej pretrvával. Tentokrát som odporučila zmeniť homeopatikum a chlapec dostal niekoľko dávok homeopatika Graphites 200C.
Ďalšia kontrolná konzultácia, opäť na diaľku, potvrdila zlepšenie ekzému, ktorý bol menej svrbivý, naďalej však  pretrvával. Počas tejto konzultácie mama viac hovorila o vzťahu chlapca s mladším bratom, ktorý mal nad mojím malým klientom často prevahu. Vtedy som začala uvažovať nad homeopatikom z pavúčieho zdroja a po niekoľkých potvrdzujúcich otázkach (vzťah k rytmickej hudbe, citlivosť na hluk, obľúbená činnosť, chuťové preferencie…) som odporučila homeopatikum Aranea diadema 200C.
Nateraz posledné stretnutie s chlapcom už bolo opäť v mojej pracovni. Zlepšenie po Aranea diadema  200C bolo výrazné. Naďalej sa zlepšoval v čítaní, čítal hlasnejšie a niekoľkokrát ho pochválila pani učiteľka. Je otvorenejší, viac mame hovorí o sebe, zdôveruje sa jej. A už nemá ekzém. Zlepšenie naprieč rôznymi oblasťami vidím ako homeopatka veľmi rada.

A ešte raz ekzém
Ani v tomto prípade nebol ekzém hlavným dôvodom, pre ktorý ma kontaktovala mama takmer jedenásťročnej slečny. Dokonca sa o ňom počas konzultácie ani nezmienila. V roku 2019 boli hlavným problémom jej dcéry alergické prejavy. Najmä dlhodobý výtok z nosa, časté kýchanie, svrbenie očí. Okrem toho mala prerušovaný spánok, od malička sa v noci viackrát budila.
Dievča je spontánne, pôsobí vyspelo. Je múdra, priateľská, z kolektívu rovesníkov vyčnieva záujmami. „Rada by som žila uvoľnene, kreatívne. Aby som mala čas na rodinu, zvieratá, na knihy… Som blázon do kníh… Chcem bývať obklopená prírodou, samotou. Veľmi ma vytáča, ak nájdem na zemi plastový odpad.“ Tu niekde sa predo mnou začína vynárať homeopatikum lantanoidného charakteru. Potvrdzovali by ho aj fyzické ťažkosti. Pár mesiacov pred konzultáciou mala chrípku s vysokou horúčkou. Horúčkou reagovala aj na očkovanie. Má za sebou niekoľko úrazov, najmä v dôsledku pádov. Jej fyzické ťažkosti sa zhoršujú pri prechode z teplého do chladného prostredia a to je jeden z prejavov homeopatík zo skupiny Heliantheae (slnečnicovité).
Podľa systému holandského homeopata Jana Scholtena odporúčam homeopatikum Wyethia helenioides 1M.
Ranné kýchanie zmizlo hneď po užití prvých dávok. Zmizol aj pocit svrbenia. Spánok sa zlepšil. Mama  hodnotí zlepšenie o 90%.
Nasledujúci rok, na jar 2020, ma mama slečny kontaktovala kvôli alergickým prejavom dcéry po kontakte s koňmi. Opäť som, tentokrát bez konzultácie, odporučila užiť najskôr osvedčené homeopatikum spred roka. Po pár týždňoch som dostala spätnú väzbu: „Alergia okolo koní je lepšia, na koži už nemá nič, oči neslzia. Len keď príde do stajne, si párkrát kýchne a inak nič. Ide aj na jazdecký tábor.“
Zaujala ma informácia o koži, pretože o žiadnom kožnom probléme sme pred rokom, keď som Wyethiu odporučila, nehovorili. Mama dievčaťa mi neskôr potvrdila, že dcéra mala v lakťovej jamke ekzematické ložisko približne vo veľkosti 8cm2. Toto sa stratilo po tohtoročnom užití homeopatika. Takéto pozitívne vedľajšie účinky konštitučne zvoleného homeopatika pre mňa nie sú prekvapivé. Sú potvrdením, že ak homeopatikum zohľadní rôzne individuálne aspekty osobnosti, samotný fyzický problém nie je pre homeopata tou najdôležitejšou informáciou.

fotografia: cottonbro pre Pexels

Je to v suchu – alebo homeopaticky na nočné pomočovanie detí

nočné pomočovanie, enuréza, homeopatikum pomohlo dievčatku zbaviť sa tohto problému

Nočné pomočovanie je celkom častý detský problém. Nepridáva na pohode ani deťom, ani rodičom, najmä ak sa týka detí, ktoré už chodia do škôlky alebo do školy a epizódy pomočovania sa dejú často, alebo aj každú noc.

Tento problém mala aj takmer šesťročná slečna, ktorá bude onedlho prváčkou. Spoznala som ju už dávnejšie. Pred takmer tromi rokmi, v septembri 2017, krátko po nástupe do škôlky, som jej na bolesti bruška odporučila Lycopodium 200C. S odstupom pár týždňov po užití troch globuliek homeopatika mi jej mama napísala, že už nemá ani bolesti bruška, ani kŕče a v noci pokojne spinká.

Koncom marca tohto roku ma mama dievčatka kontaktovala opäť, tentokrát bolo problémom pravidelné nočné pomočovanie. Keďže sme boli uprostred pandémie, konzultovali sme na diaľku.

Pokračovať v čítaní

Deň matiek a homeopatia

Matka a dieťa

Deň matiek je v istom zmysle aj dňom homeopatie. Sú to práve matky, ktoré sú zvyčajne domácimi lekármi vo svojich rodinách. Jedným z prostriedkov, ktorým podporujú zdravie svojich detí, je pre mnohé z nich aj homeopatia. Viaceré sa s ňou zoznámia počas tehotenstva, keď intuitívne vyhľadávajú citlivé a stále účinné riešenie prípadných tehotenských ťažkostí. Často býva prvým homeopatikom, s ktorým prídu do kontaktu, Sepia pre zmiernenie tehotenských nevoľností alebo Arnica montana, ktorá im pomôže rýchlejšie sa zotaviť po pôrode.

Vidiac pozitívny účinok homeopatík na sebe, siahnu po nich často aj v prípade rôznych ťažkostí svojich detí. Mnohé matky preto vyhľadávajú pre svoje deti okrem homeopatov aj pediatrov, ktorí rešpektujú, ba dokonca sami praktizujú niektorú z alternatívnych terapií.

Postupne sa v ich domácich lekárničkách objavujú osvedčené homeopatiká. Mnohé si kúpia jednu či dve knižky o homeopatii, alebo absolvujú niektorý z početných kurzov. V tomto smere majú v súčasnosti naozaj veľa možností. Získavajú tak čoraz väčšie zručnosti. A niektoré z nich sa časom rozhodnú aj pre intenzívnejšie štúdium homeopatie.  A tento prirodzený kolobeh tak pokračuje.

Niet pochýb o tom, že sú to najmä matky, vďaka ktorým je tu homeopatia už viac než dvesto rokov.

Fotografia: Pixabay od StockSnap–894430

Aby škola nebolela

Tento text bol uverejnený v HOMEO magazíne č.2/2020.

Čítanie už nie je strašiak.

Ťažkosti spojené s učením zahŕňajú široké spektrum prejavov. Môže ísť napríklad o poruchy vnímania informácií, spracovania zadaných úloh, ťažkosti s koncentráciou, neschopnosť riešiť matematické zadania, zámenu písmen, či slov. Zvyčajne sa pomenujú až v období, keď dieťa navštevuje školu alebo predškolské zariadenie a je konfrontované s výzvami, ktoré toto prostredie prináša. V porovnaní s rovesníkmi, ktorí nové úlohy a spôsob prezentovania informácií zvládajú bez problémov, sa ich problém stáva vypuklejším. Niekedy však to, čo sa javí ako problém, môže byť len prejavom o niečo pomalšieho dozrievania dieťaťa v porovnaní s jeho rovesníkmi.

Pokračovať v čítaní

Homeopatická pomoc pre problémy s menštruáciou

„Pre zdravie sa žena musí rozhodnúť.“
Dr. Christiane Northrupová
Women’s bodies, women’s wisdom

Pravidelné mesačné krvácanie žien je nezriedka zdrojom ťažkostí, nepríjemných pocitov či dokonca intenzívnych bolestí. Tým, že sa opakuje každý mesiac, majú ženy a dievčatá príležitosť vyskúšať rôzne spôsoby úľavy a nájsť to, čo im ich pravidelný diskomfort pomôže zmierniť, alebo, ideálne, úplne odstrániť.

Pokračovať v čítaní

Homeopatia pre najmenšie deti, alebo tak nežne ako sa len dá

Homeopatiká majú úžasnú výhodu. V prípade, že sú vhodne zvolené a v čo najväčšej miere pokrývajú celý charakter ťažkostí, pôsobia mimoriadne účinne a súčasne veľmi citlivo. Práve preto je homeopatia často vyhľadávanou alternatívou v obdobiach tehotenstva, dojčenia, v prvých rokoch, či na sklonku života a to aj u ľudí, ktorí po homeopatikách bežne nesiahajú. Citlivosť spomínaných období života chceme preniesť aj na prostriedky, ktorými si, v prípade potreby, pomáhame. V tomto článku sa zameriam na niektoré homeopatiká, ktoré zvyknem v rôznych situáciách odporúčať najmenším deťom. Pomôcť však môžu aj iné homeopatiká, ktorých použitie vychádza zo základného homeopatického princípu similia similibus curantur, podobné sa lieči podobným.

Pokračovať v čítaní

Kompletní příručka homeopatické léčby je viac než len príručkou

Kompletní příručka homeopatické léčby

Táto kniha patrí v mojej homeopatickej knižnici medzi tie viac používané a je to na nej vidieť. Sprevádzala ma od prvých mesiacov štúdia na mojej homeopatickej alma mater a občas po nej siahnem aj v súčasnosti. Vydanie z roku 1998, ktoré mám, vás zrejme nezaujme väzbou a obálkou, nie je to žiadna atraktívna encyklopédia na lesklom papieri s lákavými fotografiami. V jednoduchej paperbackovej väzbe s čiernobielymi kresbami sa však ukrýva skvelo namiešaná kombinácia homeopatickej teórie, histórie, v celku podrobných opisov niekoľko desiatok homeopatík a praktického repertória, v ktorom sú prehľadne uvedené symptómy, podľa ktorých možno vyberať vhodné homeopatikum pre krátkodobé aj chronické ochorenia.

Pokračovať v čítaní

Homeopatia pre krehké krásky aj odvážnych športovcov

V tomto článku Vám ponúkam text, ktorý som, na moju veľkú radosť, napísala pre historicky prvé vydanie pôvodného homeopatického magazínu HOMEO magazín (témou prvého vydania sú deti), ktorý vychádza v slovenskom a českom jazyku. V časopise ho nájdete na stranách 34-37 ako samostatné prípady dvoch predškolákov, jednej školáčky a mladého študenta.

Ak sa ma niekto homeopatie menej znalý spýta, v čom spočíva moja práca homeopatky, zvyčajne odpoviem, že pomáham ľuďom posilniť sa, priblížiť sa k prirodzenej životnej rovnováhe. Dôvodom pre konzultáciu bývajú často jeden dva výraznejšie problémy, výsledkom našej spolupráce je však často zlepšenie naprieč rôznymi oblasťami ich života, často aj v životoch ich najbližších. Ponúkam vám niekoľko prípadov mojich juniorských klientov, ktorým pomohlo vhodne zvolené homeopatikum.

Trojročný chlapček doskackal na svoju prvú homeopatickú konzultáciu v sadrovej čižmičke. Zlomenina však nebola dôvodom pre naše stretnutie. Tým bol niekoľkomesačný, neustupujúci kašeľ. Kašeľ nemal žiadne nezvyčajné prejavy, až na to, že sa vždy začínal pocitom stiahnutého hrdla. Iné ťažkosti nemal. Mama o synovi vraví, že je veľmi zvedavý. Neustále sa na niečo pýta, vyžaduje presné, detailné odpovede. Nehrá sa s rovesníkmi, vyhľadáva staršie deti, ktoré vedia viac než on. Zvykne zaspávať veľmi neskoro, často až pred polnocou. Veľmi mu chutí ovocie. Podľa mamy má veľkú potrebu presadzovať svoju vôľu, riadi iných ľudí, hovorí im, čo majú robiť. Od malička sa nerád sprchuje. Má rád hlasnú, rytmickú hudbu. Je odvážny. Mama vraví, že je úplne rovnaký ako jeho otec, ktorý sa venuje horolezectvu a rôznym adrenalínovým aktivitám. Tu niekde sa mi už vynára obraz pavúčieho homeopatika. Pýtam sa na jeho vzťah k pavúkom. Mama povedala, že ho od malička fascinujú pavučiny, ukazuje ich aj iným, ale pavúkov sa nechce dotknúť.

Pokračovať v čítaní

O pozitívnych vedľajších účinkoch homeopatie

Začiatkom tohto roka ma so žiadosťou o konzultáciu oslovila mladá žena, cudzinka, ktorá sa pred pár rokmi presťahovala so svojou rodinou na Slovensko.  Trápili ju takmer každodenné návaly horúčavy  do rúk a nôh, ktoré boli veľmi nepríjemné až bolestivé a sprevádzalo ich navretie žíl. Tieto návaly horúčavy mala občas aj v minulosti, ale po presťahovaní sa na Slovensko ich zažívala takmer denne. Okrem toho ju často bolela hlava. Prvú zimu po presťahovaní prežila v nepretržitých bolestiach. Opísala mi dva typy bolesti hlavy.

Pokračovať v čítaní