Akné, molusky, ekzém, …

V tomto článku vám ponúknem niekoľko prípadov, kedy mojim mladým klientom s obťažujúcimi kožnými ťažkosťami pomohlo vhodne zvolené homeopatikum. V zásade platí, že ak problém pretrváva dlhší čas, vyberám takzvané konštitučné homeopatikum, ktorému predchádza dlhšia konzultácia. Toto homeopatikum zohľadňuje, v duchu holistického charakteru homeopatie,  nielen fyzické prejavy kožných ťažkostí, ale aj osobnostné črty ich nositeľa, osobnú a rodinnú anamnézu a iné dôležité skutočnosti.


Akné
Pätnásťročná slečna prichádza s výrazným akné, ktoré sa pred časom objavilo náhle na dovtedy bezchybnej pleti. Nie je si vedomá žiadnych súvislostí, ktoré by ho mohli vyvolať. Vyskúšala už rôzne prípravky, homeopatia nie je v jej prípade prvou voľbou. Akné jej prekáža, má pocit, že ju ľudia pozorujú, kritizujú a sú znechutení, „ že s tým nič nerobí“.

Veľmi  jej záleží na dobrých známkach, napriek tomu, že rodičia ich nepovažujú za veľmi dôležité. Mimoriadne jej záleží na kvalitnej strave,  najviac jej chutí bobuľové ovocie. Intenzívne športuje, takmer denne.  Každú zjedenú sladkosť kompenzuje cvičením. Jej prejav je kultivovaný a kontrolovaný. A hoci som v rodinnej anamnéze nenašla potvrdenie pre homeopatikum, nad ktorým som ku konci konzultácie uvažovala, odporučila som jej Carcinosinum Co 200C.
Na kontrole o niekoľko týždňov opisuje aj na prvý pohľad zreteľné zlepšenie pleti. Pôsobí oveľa uvoľnenejšie. Napriek tomu, že pre ňu bolo dôležité zlepšenie pleti, mňa samu o niečo viac potešili iné posuny. Uvedomila si, že niektoré veci brala ako samozrejmé a nevážila si ich. Už nemá blud, že ju iní ľudia pozorujú a kritizujú. Uvoľnenosť sa v jej živote prejavila rôznymi spôsobmi. Dostala lepšiu koncoročnú známku, než čakala. Bolo to pre ňu veľké prekvapenie. Dostala tiež ponuku na brigádu, ktorú rada využila. Pýtate sa, čo to má spoločné s akné? Svojim klientom po odporučení homeopatika vravím, aby sledovali nielen fyzické, ale aj mentálne a situačné posuny. Pretože, ako na konci nášho stretnutia povedala slečna sama, všetko súvisí so všetkým. Zhodli sme sa, že nateraz nie sú potrebné žiadne ďalšie globulky. Špirálu sme roztočili smerom nahor, homeopatikum bolo v tomto procese jemným a účinným impulzom.

Molusky
Molusky trápili dvojročného chlapčeka takmer pol roka. Je to veľmi nepríjemné, vytrvalé kožné ochorenie, ktoré mamička chlapca nechcela liečiť krémom obsahujúcim kortikoidy. Vyskúšala rôzne prípravky, molusky však odolávali. Podľa informácií, ktoré som sa dozvedela počas konzultácie, o chlapčekovej povahe, jeho doterajšej anamnéze a tiež o smutnej udalosti v rodine, po ktorej sa molusky objavili, som pre neho odporučila Lycopodium clavatum 200C. V januári tohto roka užil niekoľko globuliek. Zdrojom pre prípravu tohto homeopatika je rastlina plavúň obyčajný.
Podľa správy od mamy o mesiac neskôr, bolo celé veľké ložisko molusiek vysušené, zostali len dve chrastičky a najmä, žiadne nové molusky sa neobjavili.

Ekzém
Ekzém, v tomto prípade, nebol hlavným problémom, pre ktorý ma mama deväťročného chlapca kontaktovala. Tým boli najmä ťažkosti s čítaním a šikanovanie v škole. Počas prvej konzultácie mama povedala, že chlapec má celkovo slabšiu imunitu a dlhšie sa dostáva z chorôb. Ťažko znášal narodenie brata, nechcel v tom období takmer nič jesť. V minulosti mal ekzém na viečkach a rukách, v čase našej konzultácie mal ekzém na krku. Ako prvé homeopatikum, aj vzhľadom na rodinnú anamnézu, som odporučila Carcinosinum Co 200C.
Kontrolnú konzultáciu sme v čase pandemických opatrení spravili prostredníctvom Skype. Po homeopatiku sa výrazne zlepšil jeho vzťah so spolužiakom, ktorý mu dovtedy ubližoval. Dokonca sa spolu začali baviť aj mimo vyučovania. Zlepšil sa aj v čítaní, viac sa snažil, nebolo už pre neho také namáhavé. Mal viac sebavedomia a už nebol ustráchaný. Ekzém naďalej pretrvával. Tentokrát som odporučila zmeniť homeopatikum a chlapec dostal niekoľko dávok homeopatika Graphites 200C.
Ďalšia kontrolná konzultácia, opäť na diaľku, potvrdila zlepšenie ekzému, ktorý bol menej svrbivý, naďalej však  pretrvával. Počas tejto konzultácie mama viac hovorila o vzťahu chlapca s mladším bratom, ktorý mal nad mojím malým klientom často prevahu. Vtedy som začala uvažovať nad homeopatikom z pavúčieho zdroja a po niekoľkých potvrdzujúcich otázkach (vzťah k rytmickej hudbe, citlivosť na hluk, obľúbená činnosť, chuťové preferencie…) som odporučila homeopatikum Aranea diadema 200C.
Nateraz posledné stretnutie s chlapcom už bolo opäť v mojej pracovni. Zlepšenie po Aranea diadema  200C bolo výrazné. Naďalej sa zlepšoval v čítaní, čítal hlasnejšie a niekoľkokrát ho pochválila pani učiteľka. Je otvorenejší, viac mame hovorí o sebe, zdôveruje sa jej. A už nemá ekzém. Zlepšenie naprieč rôznymi oblasťami vidím ako homeopatka veľmi rada.

A ešte raz ekzém
Ani v tomto prípade nebol ekzém hlavným dôvodom, pre ktorý ma kontaktovala mama takmer jedenásťročnej slečny. Dokonca sa o ňom počas konzultácie ani nezmienila. V roku 2019 boli hlavným problémom jej dcéry alergické prejavy. Najmä dlhodobý výtok z nosa, časté kýchanie, svrbenie očí. Okrem toho mala prerušovaný spánok, od malička sa v noci viackrát budila.
Dievča je spontánne, pôsobí vyspelo. Je múdra, priateľská, z kolektívu rovesníkov vyčnieva záujmami. „Rada by som žila uvoľnene, kreatívne. Aby som mala čas na rodinu, zvieratá, na knihy… Som blázon do kníh… Chcem bývať obklopená prírodou, samotou. Veľmi ma vytáča, ak nájdem na zemi plastový odpad.“ Tu niekde sa predo mnou začína vynárať homeopatikum lantanoidného charakteru. Potvrdzovali by ho aj fyzické ťažkosti. Pár mesiacov pred konzultáciou mala chrípku s vysokou horúčkou. Horúčkou reagovala aj na očkovanie. Má za sebou niekoľko úrazov, najmä v dôsledku pádov. Jej fyzické ťažkosti sa zhoršujú pri prechode z teplého do chladného prostredia a to je jeden z prejavov homeopatík zo skupiny Heliantheae (slnečnicovité).
Podľa systému holandského homeopata Jana Scholtena odporúčam homeopatikum Wyethia helenioides 1M.
Ranné kýchanie zmizlo hneď po užití prvých dávok. Zmizol aj pocit svrbenia. Spánok sa zlepšil. Mama  hodnotí zlepšenie o 90%.
Nasledujúci rok, na jar 2020, ma mama slečny kontaktovala kvôli alergickým prejavom dcéry po kontakte s koňmi. Opäť som, tentokrát bez konzultácie, odporučila užiť najskôr osvedčené homeopatikum spred roka. Po pár týždňoch som dostala spätnú väzbu: „Alergia okolo koní je lepšia, na koži už nemá nič, oči neslzia. Len keď príde do stajne, si párkrát kýchne a inak nič. Ide aj na jazdecký tábor.“
Zaujala ma informácia o koži, pretože o žiadnom kožnom probléme sme pred rokom, keď som Wyethiu odporučila, nehovorili. Mama dievčaťa mi neskôr potvrdila, že dcéra mala v lakťovej jamke ekzematické ložisko približne vo veľkosti 8cm2. Toto sa stratilo po tohtoročnom užití homeopatika. Takéto pozitívne vedľajšie účinky konštitučne zvoleného homeopatika pre mňa nie sú prekvapivé. Sú potvrdením, že ak homeopatikum zohľadní rôzne individuálne aspekty osobnosti, samotný fyzický problém nie je pre homeopata tou najdôležitejšou informáciou.

Doplnenie z júla 2021: A na záver aj prípad vytrvalého akné dospelej ženy aj s fotografickým zdokumentovaním.

fotografia: cottonbro pre Pexels