O mne

Vitajte na stránke mojej homeopatickej praxe. Volám sa Zuzana Králová a homeopatii sa aktívne venujem od roku 2009. Absolvovala som 4-ročné štúdium na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie, mojimi učiteľmi boli najmä MUDr. Vladimír Petroci a MUDr. Eva Ďurechová, CSc. Absolventov tejto akadémie spoznáte podľa písmeniek SAKHom. za menom. Vzdelávanie praktizujúceho homeopata sa zvyčajne nekončí získaním absolventského diplomu. V mojom prípade ho posúva ďalej najmä moja homeopatická prax, tiež štúdium diel súčasných aj starých majstrov homeopatie a rovnako aj výborné semináre homeopatov zo zahraničia, ktoré pravidelne organizuje SAKH. Veľmi inšpiratívni sú pre mňa najmä Jan Scholten z Holandska, Louis Klein z Kanady, Jonathan Hardy z Veľkej Británie, Mahesh Gandhi z Indie a mnohí ďalší. Som tiež absolventkou 2-ročnej školy indického homeopata Dr. M.L. Sehgala.

Som registrovanou homeopatkou Slovenskej komory homeopatov. Takmer 5 rokov som spolu s mojimi kolegyňami tvorila najnavštevovanejšiu slovenskú stránku o homeopatii Homeopatia online (stránka Slovenskej komory homeopatov pre laickú verejnosť). V súčasnosti sa venujem vlastnej homeopatickej praxi a o mojom vnímaní homeopatie a liečenia ako takého si môžete prečítať na stránke Homeopaticky – citlivo, prirodzene a účinne, príležitostne tiež v časopise Vitalita, či rôznych internetových portáloch. Rada som spolupracovala na príprave slovenských titulkov dokumentárnych filmov o homeopatii Just One DropMagic Pills

Homeopatiu, podľa mnohých najpopulárnejší spôsob alternatívneho liečenia, vnímam ako prirodzený, mimoriadne efektívny a citlivý spôsob navrátenia zdravia. Lieči nielen povrchovú úroveň telesných symptómov ale aj hlboko ležiacu úroveň príčin ochorení. Mám tri deti a homeopatia je v našej rodine prvou a účinnou voľbou pri zvládaní zriedkavých zdravotných ťažkostí. Niektorí z mojich klientov sa po podobných skúsenostiach v ich rodinách rozhodli pre štúdium homeopatie.

Ak Vás trápia chronické zdravotné ťažkosti, občasné ochorenia, alebo chcete posilniť svoju obranyschopnosť citlivým a účinným spôsobom, rada Vám pomôžem. Možno je pre Vás dôležitá informácia, že v mojej praxi podporujem zmysluplnú spoluprácu rôznych liečebných smerov. Spôsob, akým sa rozhodnete pomôcť si, je Vašou voľbou.

Konzultácie poskytujem aj v anglickom jazyku.

Zuzana Králová