Aby škola nebolela

Tento text bol uverejnený v HOMEO magazíne č.2/2020.

Čítanie už nie je strašiak.

Ťažkosti spojené s učením zahŕňajú široké spektrum prejavov. Môže ísť napríklad o poruchy vnímania informácií, spracovania zadaných úloh, ťažkosti s koncentráciou, neschopnosť riešiť matematické zadania, zámenu písmen, či slov. Zvyčajne sa pomenujú až v období, keď dieťa navštevuje školu alebo predškolské zariadenie a je konfrontované s výzvami, ktoré toto prostredie prináša. V porovnaní s rovesníkmi, ktorí nové úlohy a spôsob prezentovania informácií zvládajú bez problémov, sa ich problém stáva vypuklejším. Niekedy však to, čo sa javí ako problém, môže byť len prejavom o niečo pomalšieho dozrievania dieťaťa v porovnaní s jeho rovesníkmi.

V mojej homeopatickej praxi som sa v tejto skupine ťažkostí stretla viackrát s prípadmi dyslexie. Homeopatia však, samozrejme, môže byť užitočná aj pri ďalších ťažkostiach s učením, dysgrafii, dyskalkúlii a iných. Podobne ako pri iných problémoch, aj tu je samotná diagnóza len čiastková informácia, ktorú pri výbere vhodného homeopatika zasadíme do kontextu osobnosti dieťaťa a jeho životného príbehu.

Čítanie bolo pre osemročnú slečnu od začiatku školskej dochádzky veľkým problémom. Na začiatku to rodičia pripisovali tomu, že je dcéra hravá, neposedná a očakávali, že si postupom času na školské prostredie zvykne a v čítaní sa zlepší. Bola bystrá a veľmi ju bavilo počítanie. Keď však aj v druhej triede čítala stále veľmi ťažkopádne a najslabšie z celej triedy, rodičia spozorneli a na odporúčanie učiteľky navštívili s dcérou špeciálnu pedagogičku, ktorá dievčatku neskôr diagnostikovala dyslexiu. Mama dievčatka začala hľadať na internete všetky dostupné informácie, ako by mohli dcérke pomôcť. Tak sa dostali aj k homeopatii.

Na konzultáciu prišla mama s dievčatkom. Dievčatko, veľmi štíhle, s nápadne dlhými mihalnicami, sa po celý čas prejavovalo veľmi nepokojne. Mám vo svojej pracovni malý kútik, kde sú rôzne hračky a knižky a tiež stolík, kde si môžu deti kresliť. Pri žiadnej hračke a ani pri kreslení neobsedela dlhšie a rýchlo menila činnosti. Mama hovorila, že má neuveriteľne veľa energie. Rada chodila na prechádzky, bola však rýchlejšia ako ostatní členovia rodiny a tak opakovane všetkých predbiehala a vracala sa k nim späť. Počas jednej trasy tak vždy prešla minimálne dvojnásobne dlhšiu vzdialenosť ako pomalší členovia rodiny.

Počas konzultácie (úvodná trvá priemerne 1,5 hodiny) sa chcela aj najesť a mama jej ponúkla prinesené pečivo. Využila som to a spýtala som sa, čo dcérke najviac chutí. Boli to najmä údeniny, v rôznej podobe a musela ich mať doslova každý deň. Aj v ponúknutom pečive mala kolieska salámy.

Dievčatko mávalo niekedy riadne výbuchy hnevu. A to aj kvôli maličkostiam. V jej osobnej anamnéze nebolo nič nápadné, až na to, že po očkovaní proti TBC jej niekoľko mesiacov nepekne hnisalo miesto vpichu. Vytvoril sa tam veľký absces, do ktorého musel chirurg zaviesť drén. Spýtala som sa aj na rodinnú anamnézu a tá potvrdila tuberkulózu v rodinnej línii.

Dievčatku som odporučila Tuberculinum 200C, ktoré jej veľmi pomohlo. Hoci bola stále aktívna, už to nebol ten chaotický, deštruktívny nepokoj, skôr živý záujem o veci vôkol nej. A to hlavné, výrazne sa zlepšila v čítaní. Na konci školského roka čítala porovnateľne so svojimi spolužiakmi a dokonca začala siahať po knižkách aj vo voľnom čase. Už pre ňu neboli zdrojom frustrácie ale zábavy a poznania.

Ďalším typom problémov spojeným s učením sú tie, ktoré vyvoláva samotná mentálna námaha a prejavujú sa napríklad ako bolesti hlavy alebo tráviace ťažkosti. Veľmi dobrú skúsenosť mám opakovane s homeopatikami Kalium phosphoricum a Phosphoric acid. Nie je to prekvapujúce. S Phosphorom sa v homeopatii spája téma učenia sa, s Kaliom téma zodpovednosti a povinnosti a kyseliny (acids) často prinášajú extrémnu vyčerpanosť.

Pokým v prvom prípade som vybrala homeopatikum symptomaticky, v tom ďalšom som k výberu vhodného homeopatika pristúpila z pohľadu etiológie, teda začiatku ťažkostí, pretože tam bola, podľa mamy chlapca, jednoznačná súvislosť. Bol to prípad chlapčeka, prváčika, ktorý nemal vážne zdravotné ťažkosti, bol však dlhodobo veľmi unavený a každý deň po príchode zo školy potreboval najskôr výdatný spánok, aby sa mohol pripraviť na ďalší deň do školy. Nebolo to žiadne krátke popoludňajšie schrupnutie, ale výdatný dvoj- až trojhodinový hlboký spánok. Domáce úlohy si tak robil až neskôr večer a veľmi neskoro zaspával. Celkovo mal narušený denný režim a to sa prejavovalo na chode celej rodiny. V poslednom roku škôlky už pritom popoludňajší spánok nepotreboval. Keď som sa mamy chlapčeka spýtala, odkedy je taký unavený, povedala, že odkedy začal chodiť do školy. Výsledkom kombinácie príčiny ťažkostí, začiatku školskej dochádzky (Phosphorus) a fyzického prejavu, ktorým bola výrazná vyčerpanosť (kyselina) bol Phosphoric acid 200C

Toto homeopatikum chlapca celkovo povzbudilo. Mal oveľa viac energie, v priebehu dvoch týždňov od užitia globuliek sa jeho potreba popoludňajšieho spánku postupne znižovala a po dvoch týždňoch, dva mesiace pred koncom školského roka zvládal školské povinnosti aj bez popoludňajšieho spánku. Získaný čas potom trávil na ihrisku so súrodencami a kamarátmi.

Každé dieťa či dospelý je jedinečný svojím prejavom a napriek podobnosti s opisovanými prípadmi môže potrebovať iné homeopatikum.

Titulná fotografia freepik.com pre muffinwebs.sk