Čo sa deje za dverami u homeopata

Zelene dvere_ZMPriebeh homeopatickej konzultácie vyplýva z holistického  charakteru samotnej homeopatie. Homeopatia nekúskuje človeka na jednotlivé orgány, alebo telesné systémy. Naopak, každého človeka (tiež zvieratá a rastliny) vníma ako unikátny organizmus s jedinečnými životnými prejavmi a vplyvmi.

Slovami Elizabeth Gilbert z jej svetoznámej knihy Jedz, modli sa a miluj: „Koľko rozličných faktorov vytvára jedinečnú ľudskú bytosť? Na koľkých vrstvách pôsobíme a koľko vplyvov prijímame z našich myslí, tiel, životných príbehov, z našich rodín, miest, duší a obedov?“ 

Tento fakt umožňuje vyberať zo stále  rastúcej ponuky homeopatík to najpresnejšie, ktoré bude najlepšie stimulovať samoliečiace schopnosti organizmu.

Konštitučné konzultácie sa odporúčajú ľuďom, ktorých trápia dlhodobé alebo často sa opakujúce ťažkosti. Konzultácia prebieha formou podrobného rozhovoru, ktorý homeopat len zľahka usmerňuje.  Klient podrobne opíše svoje ťažkosti. Veľmi dôležitá je ich etiológia; v akom období, resp. v akej situácii sa prejavili prvýkrát. Dôležitým zdrojom informácií sú sny, strachy, túžby, chute, averzie klienta, podmienky, v ktorých sa jeho ťažkosti zmierňujú, resp. zhoršujú. Tiež osobná a rodinná anamnéza, samotný prejav klienta, slová, ktoré volí, pohyby, mimika…  Je toho celkom dosť, však? Má to však zmysel. Cieľom tohto podrobného rozhovoru je nájsť povestnú červenú niť , ktorá sa tiahne životným príbehom klienta, prípadne aj jeho rodovej línie. Pre názornosť si môžete predstaviť krajčíra, ktorý sa snaží ušiť dokonale padnúce oblečenie. Zrejme by si nevystačil len s klasickými obvodmi hrudníka, pása a bokov.

Priebeh konzultácie do veľkej miery určuje temperament klienta. Niekto je zhovorčivejší a konzultácia v takom prípade prebehne takmer ako monológ. Niekto iný sa naopak prejavuje úspornejšie a k slovu sa častejšie dostane aj homeopat. Jeden aj druhý príklad, aj tie medzi nimi, sú v poriadku. S trochou nadsádzky, skúsený homeopat dokáže aj z chvíľ mlčania získať užitočné symptómy, ktoré mu pomôžu spresniť výber homeopatického lieku. Vo všeobecnosti však platí, že homeopatia je aktívna terapia a najviac z nej profitujú ľudia, ktorí sú pripravení vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk.

Je tiež veľmi dôležité, aby homeopatická konzultácia prebiehala v atmosfére dôvery, bezpečia a bezpodmienečného prijímania každého klienta. Takáto atmosféra výrazne pomáha odhaliť hlboko ležiacu úroveň príčin ťažkostí. Odkrytím príčin sa odkrýva aj cesta k (vy)liečeniu. Niekedy je homeopat prvým človekom, ktorému sa klient zdôverí s citlivými okolnosťami svojho životného príbehu, ktoré sa časom manifestovali do zdravotných ťažkostí. Odmenou býva posilnenie organizmu na jeho všetkých úrovniach.

Autor fotografie: Zuzana Motešická