Hlbinná homeopatia – nový pohľad na známe skutočnosti

Ak by som mala čo najstručnejšie opísať hlbinnú homeopatiu, poviem, že je jednoduchá a sofistikovaná. Jednoduchá svojou základnou myšlienkou spoločného zdroja všetkého a sofistikovaná originálnym a súčasne zrozumiteľným usporiadaním všetkého, čo zo spoločného zdroja postupnou diferenciáciou vzišlo. Homeopatii tak ponúka veľmi praktický diagnostický nástroj.

To, čo sa mi spočiatku javilo len ako ďalší z početných spôsobov výberu homeopatík, sa v priebehu dvoch rokov stalo hlavnou pracovnou metódou v mojej homeopatickej praxi. Ak vás zaujíma, prečo je to tak, ponúkam vám mozaiku mojich postrehov.

Hĺbka a jednoduchosť

V homeopatii je najvyšším liečebným cieľom uzdravenie ľudskej duše, preto osobnosť tvorí najvyšší diagnostický cieľ. Hlbinná homeopatia, ktorá je metódou psychoanalytickej homeopatie (tretieho stupňa homeopatie), používa pre diagnostiku osobnosti tzv. triplicitu osobnosti zahŕňajúcu úroveň myslenia (matrica – v čom je problém), úroveň pocitov (emočné ladenie –    subjektívny postoj k problému) a inštinktívnu úroveň konania (reakčný modus – ako reagujem na problém). Identifikáciou týchto troch zložiek diagnostikujeme osobnosť a s pomocou prepracovaného usporiadania všetkého, čo vzišlo zo spoločného zdroja, nájdeme homeopatikum, ktoré je takejto osobnosti najpodobnejšie. 

Z mojich doterajších skúseností s hlbinnou homeopatiou môžem povedať, že pre stabilné ukotvenie homeopatického predpisu mi často postačia už dve zložky osobnosti, matrica a emočné ladenie, v prípade homeopatík živočíšneho pôvodu dokonca len matrica. Finálny výber homeopatika v takom prípade dokončím pomocou repertória a/alebo matérie mediky.

Jednoduchosť hlbinnej homeopatie vynikne najmä pri výbere homeopatík rastlinného pôvodu, ktoré tvoria výraznú väčšinu súčasnej homeopatickej matérie mediky.

Stabilita ako zdroj spoľahlivosti

Zastavím sa pri rastlinných homeopatikách. V homeopatii prebieha v posledných desaťročiach intenzívny vývoj, v rámci ktorého sa, medzi iným, vyprofilovali dva výrazné systémy usporiadania veľkého množstva rastlinných homeopatík. Jeden vytvoril holandský homeopat  Jan Scholten a druhý vytvorila izraelská botanička a homeopatka Michal Yakir. 

Pokým však v Scholtenovom systéme usporiadania rastlín pozorujeme v priebehu rokov nezriedkavé zmeny v zaradení jednotlivých rastlín, prípadne väčších rastlinných zoskupení, v systéme Michal Yakir takéto zmeny nevidíme. Vysvetlením tohto rozdielu môže byť fakt, že si každý z nich ako základ pre vlastné usporiadanie rastlinných homeopatík, zvolil iné východisko. Jan Scholten sa inšpiroval genetickou APG klasifikáciou rastlín a Michal Yakir vyšla vo svojej práci z Cronquistovej klasifikácie objektívne pozorovateľných znakov rastlín. Verím, že Jan Scholten mal pre každú zmenu vo svojom systéme usporiadania rastlinných homeopatík dobrý dôvod. Dôsledkom týchto zmien je však fakt, že rovnaká analýza prípadu nás s odstupom času privedie k inému homeopatiku. Hlbinná homeopatia aplikuje do vývojovej špirály rastlinný systém Michal Yakir,  vychádzajúci z Cronquistovej rastlinnej klasifikácie. Môžeme teda predpokladať, použijúc princíp podobnosti, že aj zaradenie konkrétnych rastlinných radov do matríc a emočných ladení v hlbinnej homeopatii bude stabilné a rovnaké analýzy aj s odstupom času povedú k rovnakým homeopatikám.

Nové možnosti

Moje základné štúdium homeopatie bolo ovplyvnené najmä myšlienkami Jana Scholtena a jeho striktným usporiadaním minerálnych a rastlinných homeopatík. Ako začínajúca homeopatka som sa neskôr zoznámila s prácou Michal Yakir. Jej výklad usporiadania rastlinných homeopatík ma očaril, vnímala som ako príbehový. Napriek tomu, že ma veľmi oslovil, nevedela som ho, zvyknutá na Scholtenov systém, prakticky využiť.

Prišlo to po niekoľkých mesiacoch spoznávania hlbinnej homeopatie. Uvedomila som si, že oveľa lepšie rozumiem systému Michal Yakir a, najmä, viem ho aj prakticky využiť. V odpovedi na tento môj aha – moment mi Richard napísal: „V hlbinnej homeopatii som vychádzal z idealistickej myšlienky jednoty. Dôsledkom je, že medzi rôznymi systémami musia existovať hlbinné analógie. A myslím, že aj existujú. Pre mňa poskytuje hlbinná homeopatia akýsi univerzálny kľúč, ktorý nevedome využíva aj Yakir. V skutočnosti tak neprenikáš len k Yakir, ale aj k Jungovi, astrológii a k spoločnému začiatku vývojovej špirály.“

Nové možnosti, ktoré poskytuje hlbinná homeopatia, vnímam aj na úrovni konkrétnych homeopatík. Pred časom som v jednej homeopatickej skupine na sociálnej sieti videla príspevok o zaradení homeopatika Mentha piperita v jednom z profesionálnych repertórií do nasledovných rubrík: narcistický; neoceňovaný; vášnivý; zvádzajúci; spoločenský; ambiciózny. Moje kolegyne sa pod príspevkom vyjadrili, že takto Menthu piperitu nepoznajú. Pre mňa bolo zaradenie mäty priepornej do spomenutých rubrík repertória potvrdením jej umiestnenia v hlbinnej homeopatii. Rastlinný rad Lamiales, do ktorého Mentha piperita patrí, leží v prieniku matrice, pre ktorú je charakteristická potreba ocenenia a narcistického/expanzívneho emočného ladenia. Ja sama veľmi rada pracujem s repertóriom. Súčasne si uvedomujem, že, napriek priebežnému vytváraniu nových rubrík a aktualizácie už existujúcich, neposkytuje úplný symptomatický obraz homeopatík.

Hlbinnú homeopatiu a nové možnosti, ktoré prináša, ocenil v úvode k skriptám Hlbinná homeopatia aj slovenský homeopat Vladimír Petroci: „Systém Jana Scholtena je viac štrukturálny, viac mužský. Systém Michal Yakir je viac duševný, subjektívny, a tým viac ženský. Richard Wagner prináša zároveň mužský a ženský pohľad na osobnosť a jej vývojové blokády…. To, čo najviac oceňujem na tomto novom pohľade na našu materiu mediku, je možnosť pozrieť sa z nového uhla na našich klientov a na homeopatické lieky. Systém Jana Scholtena by sme mohli prirovnať k skeletu a systém Michal Yakir k svalom a pokožke, vďaka ktorým sa skelet stáva rozpoznateľnou ľudskou bytosťou. Ak by sme mali pokračovať v týchto analógiách, systém Richarda Wagnera by mohol byť nervovým systémom a cievami, ktoré prepájajú jednotlivé tkanivá a orgány. Som veľmi rád, že máme odteraz možnosť pozrieť sa na pomyselnú horu z tretej strany, že naši klienti a lieky získajú tretí rozmer.“

Zrozumiteľnosť

Slovník hlbinnej homeopatie je logický a prirodzený. Sú v ňom termíny bežne používané v psychológii. Nie sú to neutrálne, skôr technicky znejúce výrazy ako perióda, štádium, fáza alebo subfáza. Naopak, sú to všeobecne zrozumiteľné a s osobnosťou človeka súvisiace termíny ako napríklad úzkostné alebo narcistické emočné ladenie. Prípadne esencie matríc vyjadrujúce istý archetyp, jadro osobnosti: Bezpečná ulita; Náročný vzťah; Dusivá väzba; Potláčajúca autorita; Ocenenie a rešpekt, aby som spomenula aspoň niektoré.

Potvrdením prirodzene zrozumiteľného slovníka hlbinnej homeopatie bola napríklad mailová pozvánka na homeopatický webinár, ktorú som dostala začiatkom tohto roka. Bola v nej, ako upútavka, uvedená kazuistika chlapca s antisociálnym správaním. Je to pekný príklad toho, že jedným, všeobecne zrozumiteľným termínom môžeme pokryť širšie spektrum prejavov správania. Myslím si, že práve všeobecná, miestami až intuitívna zrozumiteľnosť termínov používaných v hlbinnej homeopatii, spolu s jej presahom do iných oblastí, napríklad psychológie, môže prispieť k výraznejšiemu akceptovaniu a širšiemu využitiu homeopatie.

Komplexnosť

Hlbinná homeopatia je komplexný a praktický systém usporiadania homeopatík z rôznych ríš a skupín. Okrem minerálnych a rastlinných homeopatík diferencuje aj živočíšne a matridoniálne homeopatiká, nozódy, sarkódy, huby, bunkové soli a  Bachove esencie.

Kruh

Symbolom hlbinnej homeopatie je pre mňa kruh. Je jednoduchý a úplný. Vývoj všetkého prebieha špirálovým pohybom, ktorý rovnako znázorňujeme v tvare kruhu. Začiatok je koncom a koniec začiatkom. Nekončiaci cyklický pohyb. Premýšľala som, ako najlepšie zdôrazním význam kruhu. Život mi vtedy ponúkol pekný prejav synchronicity.

Počas písania tohto článku som videla baletné predstavenie Carmina Burana. Slovenské národné divadlo toto predstavenie uvádzalo slovami: „Prostredníctvom nej (pozn. choreografie) sa v toku tanečných obrazov na scéne odvíja evolúcia života. Choreografickej javiskovej kresbe dominuje kruh, ktorý je iniciačným momentom pre tanečníkov, začiatkom i koncom, jednoduchosťou i dokonalosťou.“

Nie je to revolúcia, ale môže ňou byť

Originálny pohľad Jana Scholtena na periodickú tabuľku chemických prvkov umožnil koncom 20. storočia vznik a používanie nových, dovtedy neznámych minerálnych homeopatík. Pre rozvoj homeopatie to bol revolučný krok. Podobne originálnym a pre homeopatiu revolučným bolo prepojenie vývoja Ega a štádií psychosociálneho vývoja Erika Eriksona na pozadí Cronquistovho systému usporiadania rastlín v práci Michal Yakir. Vytvorila dvojrozmerný systém usporiadania rastlinných homeopatík, ktorý sa čoraz viac udomácňuje v homeopatickej praxi. Hlbinná homeopatia Richarda Wagnera rovnako originálnym spôsobom, prostredníctvom princípu triplicity, prepája astrológiu (planéta, dom, znamenie) a osobnosť človeka (ako myslí,  čo cíti, ako koná). Výsledkom tohto prepojenia je logická, praktická a na hlboko ležiacej úrovni  archetypov ukotvená metóda, ktorá pomocou  triplicity osobnosti (matrica, emočné ladenie, reakčný mód) vyberá účinné homeopatikum z rôznych ríš a skupín.

Princíp podobnosti

V posledných desaťročiach sa v homeopatii sformulovalo niekoľko metód, ktoré sú výbornou pomôckou pre výber jedného homeopatika z niekoľko tisíc, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Všetky metódy výberu homeopatika sledujú, rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach, základný homeopatický princíp podobnosti, podobnosti smerovanej k našim klientom, keď sa podobné lieči podobným. Slovami klasika, všetky cesty vedú do Ríma.

Rôzne metódy výberu homeopatika sú pre mňa, rovnako, vyjadrením princípu podobnosti, tentokrát smerom k nám, homeopatom. Každý z nás môže pre výber účinného homeopatika preferovať inú metódu, prípadne kombináciu viacerých tak, aby sme mohli svoje schopnosti čo najlepšie rozvinúť a tak čo najúčinnejšie pomôcť našim klientom.

Štúdium homeopatie mi umožnilo spoznať rôzne metódy výberu homeopatík. Scholtenov systém usporiadania minerálnych a rastlinných homeopatík, systém usporiadania rastlín Michal Yakir, Sehgalovu metódu symptómov mysle, Sankaranovu metódu Sensations a tiež mnohé z metód, ktoré uvádza Ian Watson vo svojej knihe Průvodce metodami homeopatické léčby. Hlbinnú homeopatiu som spoznala po niekoľkých rokoch mojej homeopatickej praxe. Spomedzi všetkých metód, ktoré som aktívne používala, je dnes pre mňa najprirodzenejšia.

Archetypy

Archetyp je v hlbinnej homeopatii kľúčovým slovom. Predstavuje zrozumiteľnú, univerzálne platnú referenčnú kvalitu. Cyklicky sa vraciam k začiatku tohto článku, v archetypoch sa prepája hĺbka a jednoduchosť. Hlbinná homeopatia sa zameriava na rozpoznávanie týchto pravzorov, vibračných polí v myslení (matrica), v pocitoch (emočné ladenie) a v konaní (reakčný modus) ľudí.

Je to možno paradoxné, ale práve touto jednoduchosťou sa moje vnímanie klientov ešte viac prehĺbilo a stalo sa komplexnejším. Moja pozornosť sa netriešti sledovaním rôznych parametrov, ale sústreďuje sa na podstatu, ktorú archetypy stelesňujú.

Domáci zdroj

Nové myšlienky a inovatívne homeopatické teórie sme si zvykli spájať s prácou našich zahraničných kolegov. V rôznej miere sa stali súčasťou našich praxí. Teraz je tu hlbinná homeopatia, metóda slovenského homeopata Richarda Wagnera, ktorá môže podobným spôsobom obohatiť nielen nás, homeopatov na Slovensku, ale aj našich zahraničných kolegov. Má na to všetky predpoklady.

fotografia: Pixabay/Greg Altmann