Na ceste k slobode a nezávislosti

Na-ceste-k-slobode-dvojstr_obrazokPonúkam Vám môj článok, ktorý bol uverejnený v časopise Vitalita v júli 2015. Je o skupine homeopatických liekov, ktoré sú často veľmi užitočné pre ľudí, ktorí majú blízko k hľadaniu pravdy, slobode a nezávislosti. Ľudí, pre ktorých je veľmi dôležitá pravdivosť voči sebe samým. Nájdete ich napríklad medzi ľuďmi, ktorí opúšťajú pracovné miesta vo veľkých korporáciách a začnú sa profesne realizovať v oblasti, ktorá ich napĺňa. Článok uvádzam v celom rozsahu, ako bol uverejnený. Neodporúčam užiť lieky v ňom spomenuté v prípade, ak máte podobné ťažkosti, ako sú uvedené v článku. Oba lieky boli zvolené pre konkrétnych ľudí tak, aby v čo najväčšej možnej miere rešpektovali ich jedinečnosť. Želám Vám príjemné čítanie :-).

Na ceste k slobode a nezávislosti

Predstavte si človeka, ktorý sa rád rozhoduje sám a neprijíma bezhranične normy stanovené väčšinovou spoločnosťou. Človeka, ktorý je vedome tvorivý v najširšom zmysle tohto slova, pri tvorení vlastného, naplneného života. Podobný charakter má aj skupina homeopatických liekov pripravených z mäkkých kovov, lantanoidov. Túto skupinu liekov mám mimoriadne rada. Zrejme preto, že ako homeopati máme tiež viac či menej nezávislého, lantanoidného ducha.

Homeopatické lieky pripravené z lantanoidov môžu byť veľmi užitočné pre ľudí, ktorí túžia po slobode. Túžba po slobode a nezávislosti je zrejme ich najvýraznejšou osobnostnou črtou. Vnútornú slobodu rozvíjajú záujmom o vlastný duchovný rast, skúmaním svojich tieňov a vonkajšiu slobodu rozvíjajú napríklad tým, že sa profesne osamostatňujú a opúšťajú veľké korporácie. Spolu so slobodou prijímajú aj plnú zodpovednosť. Sú zodpovední sami za seba a druhým zvyčajne nič nevyčítajú.

Dôležitým slovom pre lantanoidy je slovo sám (v gréčtine autos). Rozvíjajú vlastnú autonómiu, neprijímajú slepo a nekriticky vieru svojho okolia. Svoj život chcú viesť podľa svojich predstáv, chcú rozhodovať sami o sebe. Častou témou je istá forma anarchizmu, odmietania autorít a to v škále od ich spochybňovania až po prudké prejavy rebélie. Majú blízko k alternatívnym formám liečenia alebo vzdelávania. Mnohí ľudia, pre ktorých sú užitočné homeopatické lieky pripravené z lantanoidov, už ako deti, napriek nespornej inteligencii, mali isté problémy v škole. Ich vnímaniu sveta nevyhovoval všeobecne rozšírený spôsob vyučovania, ktorý pozostával najmä z memorovania, často zbytočných, informácií.

Rovnako, ako chcú byť oni sami slobodní, chcú, aby boli slobodní aj ostatní ľudia. Nechcú iných ovládať, chcú spolupracovať. Majú mnohé talenty, často to vypadá tak, že sa im darí vo všetkom, na čo siahnu. Majú veľkú predstavivosť, ktorá im umožňuje, aby tvorivo riešili rôzne úlohy. Sú citliví, dokážu vnímať myšlienky a city druhých ľudí. Svet pozorujú veľkými, doširoka otvorenými očami. Holandský homeopat Jan Scholten ich vo svojej knihe Tajomné lantanoidy opisuje tiež ako hľadačov pravdy, ktorí chcú pochopiť pravdu o svete a svojom bytí. „Vedia, že normy a hodnoty spoločnosti sú často v rozpore s realitou ich vnútorného sveta…. Sú čestní, prinajmenšom voči sebe. Hľadajú skutočnú pravdu. Vedia, že vo vnútornom svete nie je možné podvádzať.

Veľkou témou lantanoidov sú služby, ktorými môžu prispieť k záchrane ľudstva. Často sa stávajú terapeutmi, napríklad homeopatmi. Pri skúmaní iných objavujú sami seba. Pomáhaním druhým, pomáhajú sami sebe.

Na fyzickej úrovni pozorujeme často autoimunitné ochorenia, alergie, reumatické ťažkosti, sclerosis multiplex, ulceróznu kolitídu, Crohnovu chorobu, juvenilný diabetes, vakcinózy. Časté sú tiež ochorenia štítnej žľazy, zrakové poruchy, bolesti hlavy, ochorenia srdca, pečene, obličiek. Z farebného spektra si často ako obľúbenú farbu vyberajú tmavomodrú.

Rada by som Vám priblížila konkrétne prípady z mojej praxe, v ktorých pacientom pomohli homeopatické lieky pripravené z lantanoidov. Opíšem ich o niečo podrobnejšie, aby boli zrejmé lantanoidné témy, ktoré sa v oboch prípadoch zreteľne objavujú.

Byť matkou podľa vlastných predstáv

V novembri minulého roka ma požiadala o konzultáciu mladá mamička troch detí. Ako prvý spomenula problém so štítnou žľazou, ktorý sa objavil po preočkovaní proti tetanu počas preventívnej prehliadky v roku 2011. Bývala vtedy veľmi unavená, štípali a svrbeli ju oči. Počas nasledovnej preventívnej prehliadky jej diagnostikovali zníženú funkciu štítnej žľazy a začala každodenne užívať lieky. Ona ich však nechce užívať, hľadá preto alternatívne spôsoby liečenia.

Jej rodičia boli skôr autoritatívni a nie podporujúci, nevraveli deťom, že ich majú radi. V detstve mala opakované zápaly obličiek a aj ako dospelá prekonala obličkovú koliku. V minulosti tiež trpela úzkostnými stavmi, mávala záchvaty paniky, nemohla sa nadýchnuť. Prejavovali sa napríklad pri verejnom vystúpení, pri vstupe do prednáškovej miestnosti počas štúdia, pravidelných odchodoch manžela (pracoval v zahraničí) . V rodinnej anamnéze sa objavili ochorenia srdca, sclerosis multiplex, úzkosti, depresie.

Pacientka nepozerá televíziu, nemá rada negatívne správy. Rada číta knihy o osobnostnom rozvoji. Chcela by čo najlepšie vychovať svoje deti. Má s nimi partnerský, nie autoritatívny vzťah. Vo svojom prístupe k výchove naráža na nepochopenie matky a čiastočne aj manžela. V rodine majú rozšírené úzkosti, nechce to preniesť na svoje deti. Nechce ich vychovávať manipuláciou, ako bola vychovávaná ona sama. Vo svojej mame vníma zlosť a zatrpknutosť. Keď sú spolu, vníma zlosť aj v sebe, akoby ju jej mama zrkadlila. Vraví, že najviac jej chýba sloboda a nezávislosť. Najradšej by bola v prírode a cvičila jógu. Chcela by vedieť lepšie komunikovať svoje potreby, má skúsenosť, že ľudia nerešpektujú jej hranice. Túži žiť viac v prítomnosti. Svoje deti sa snaží liečiť homeopaticky a sama prejavuje veľký záujem o homeopatiu.

Témy lantanoidov sú zrejmé: túži po slobode; téma vlastnej autonómnosti všeobecne a najmä ako matky; osobnostný rozvoj; v rodine a pri výchove detí preferuje spoluprácu miesto direktívneho riadenia; vníma svoje tiene; uprednostňuje alternatívne liečenie; v osobnej anamnéze ochorenie štítnej žľazy po očkovaní, ťažkosti s obličkami; v rodinnej anamnéze ochorenia srdca, sclerosis multiplex.

Reakciu po jednej dávke homeopatického lieku Terbium muriaticum 1M opísala pacientka o niekoľko dní v e-mailovej správe takto: „Po užití som pocítila silnú úzkosť. Pri tom mi hlavou preletelo slovo zásah. Následne som pocítila silný sťah, najmä v oblasti maternice a mala som pocit, akoby zo mňa niečo vytieklo (pacientka bola 6 týždňov po pôrode najmladšieho dieťaťa, po dobre zvolenom homeopatickom lieku nastáva často detoxikácia a čistenie organizmu v podobe rôznych výtokov). Začalo sa mi ťažšie dýchať a cítila som tlaky na hrdle – stav, ktorý som často mávala, keď som cítila úzkosť (prechodné zhoršenie dovtedajších alebo objavenie sa minulých symptómov je rovnako jedným z prejavom vhodne zvoleného lieku). Celé to však trvalo len pár minút a v pozadí mi začali v mysli prúdiť myšlienky, že to bude dobré. Ďalší deň som mala výtok z nosa, tiež to malo veľmi rýchly priebeh a necítila som sa veľmi chorá, skôr som mala, na moje prekvapenie, dosť energie, hoci v noci som spávala v priemere 3-4 hodiny (nárast energie je ďalším z prejavov dobre vybraného lieku). V deň, keď som užila liek, mala som chuť porozprávať sa s mojou mamou. Zrazu som mala pocit, že viem úplne presne, čo jej chcem povedať. Tiež som si naplno uvedomila a prijala fakt, že moja mama sa už nezmení a jediná, kto má kapacitu zmeniť sa, som ja. Potom som ju pobozkala a objali sme sa. Mala som z toho veľmi dobrý pocit a myslím, že aj ona. Takže Vám veľmi ďakujem, veľmi ste mi pomohli. Tiež pri deťoch som oveľa trpezlivejšia a nie som z nich taká unavená. Som s nimi často sama a mám pocit, že to zvládam, to je veľké zlepšenie a mám z toho radosť. Myslím, že deti tiež.“

Po niekoľkých týždňoch sa pacientka s celou rodinou presťahovala do inej krajiny, ktorá je kultúrou, jazykom a väčšinovým náboženstvom odlišná od Slovenska a po zabývaní sa mi napísala ďalší e-mail: „Cestu sme zvládli dobre, teda najmä deti a ja som si tiež viac užívala a menej sa stresovala. Neprišla žiadna úzkosť za čo, myslím, vďačím najmä lieku, ktorý ste mi dali. Vaša práca má naozaj veľký zmysel. Dlhé roky som bojovala s úzkosťami a až teraz konečne som sa ich zbavila a život sa stal príjemnejší a ľahšie sa mi čelí novým výzvam a skúškam.“

A ja verím, že sa väčšia vnútorná pohoda časom prejaví aj na funkcii štítnej žľazy. S pacientkou sme zostali v kontakte a podporujem ju v jej rozhodnutí venovať sa homeopatii aktívnejšie.

Pôžitkár túžiaci po slobode

Mladý muž, tridsiatnik, ma oslovil prostredníctvom svojej manželky so žiadosťou o konzultáciu v januári tohto roka. Jeho problémom boli ťažkosti so spánkom a silné chrápanie, na ktoré sa sám budil a kvôli ktorému spával v inej miestnosti než jeho manželka. Má náročné zamestnanie na vysokom štátnom úrade a problémy so spánkom, resp. chýbajúcou energiou negatívne ovplyvňovali jeho rodinný aj pracovný život. On sám nemal dôveru v homeopatiu, videl však, ako homeopatické lieky pôsobili na členov jeho rodiny.

Problémy so spánkom začali, keď pred istým časom zmenil pracovné zaradenie a svoju prácu konzultanta začal vykonávať ako zamestnanec štátnej inštitúcie. S jeho prácou sa spája veľká zodpovednosť, kumulujú sa v nej rôzne témy a vplyvy. Opisuje sa ako racionálny človek, ktorý musí veci chápať. Vo svojej práci je veľmi dobrý a nechce ju meniť. Súčasne nechce byť cynický, ako niektorí kolegovia, dáva do svojej práce srdce. Dlhodobo má zlý spánok, priberá, chrápe. Opisuje sa ako rázny, náročný, extrémne tvrdohlavý. Je detailista, ktorý nevie nechať veci plynúť. Kľúčovým slovom v jeho prístupe k práci je slovo dokončiť. Vraví, že rád pracuje s ľuďmi, na ktorých sa môže spoľahnúť.

Je absolútny gurmán. Miluje všetko, čo je dobré a kvalitné. Má rád kvalitné, dobré veci, nevie sa v tom ovládať. Miluje dobré víno.

Nerád spomína na školu. Vraví, že vie iba to, čomu rozumie. V škole narážal na nepochopenie, potreboval chápať a rozumieť učivu, nie memorovať ho naspamäť. Má napätý vzťah s otcom. Má pocit, že ho otec dostatočne neoceňuje.

Hovorí, že potrebuje vnútornú slobodu. Miluje chodiť so spacákom, kľudne aj bez plánu. Najviac mu chýba byť sám so sebou. Chýba mu sloboda, rád by robil bláznivé veci.

Keď som otvorila farebné spektrum, spontánne vyhlásil, že to nemusím, že on je modrý. Napriek tomu som ho požiadala, aby mi ukázal odtieň, s ktorým vnútorne rezonuje a vtedy vybral jeden z tmavomodrých odtieňov. V osobnej anamnéze sa objavuje senná nádcha, ktorú sa snaží liečiť akupunktúrou, v rodinnej anamnéze sa objavuje Parkinsonova choroba, problémy so žalúdkom a neisto spomenie aj Crohnovu chorobu. Je skôr teplokrvný, lepšie sa cíti v horách a členitom prostredí (Škótsko, Toskánsko, škandinávske fjordy).

Aj v tomto prípade sú zrejmé lantanoidné témy: výrazná túžba po slobode; chce robiť veci zo srdca; uprednostňuje spoluprácu pred riadením; túži porozumieť veciam, nenasleduje slepo pravidlá, ktoré mu nedávajú zmysel; napriek tomu, že veľmi nedôveruje alternatívnym terapiám, je ochotný ich podstúpiť a prevziať tým aktívnu zodpovednosť za svoje zdravie (pozn.: alternatívne terapie a homeopatia zvlášť si žiadajú aktívnu spoluprácu s pacientom, liečenie nie je len o pasívnom prijímaní procedúr); alergické ochorenie v osobnej anamnéze; choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze; páči sa mu tmavomodrá farba.

Mladému mužovi som odporučila homeopatický liek Europium nitricum 1M. V krátkom rozhovore po dvoch mesiacoch povedal, že je pokojnejší a trpezlivejší. Už nemá intenzívnu potrebu ovplyvňovať dianie vecí a necháva im väčší priestor na spontánny vývoj. Viac športuje. A čo je najdôležitejšie, môže pokojne spávať. Okrem toho, že má viac energie a pokojnejšie prežíva náročné situácie, môže po dlhom čase opäť spávať v jednej miestnosti so svojou mladou manželkou. Tá, aj po niekoľkých mesiacoch od užitia lieku, potvrdila, že manžel nechrápe a spáva pokojne.

Naše štúdium lantanoidov stále pokračuje. Súčasná úroveň ich poznania je však dostatočne hlboká na to, aby sme ich mohli úspešne používať vo svojej homeopatickej praxi. Je fascinujúce pozorovať, ako už v malej dávke dokážu výrazne ozdraviť mnohých ľudí.