Homeopatia sa vyplatí

skokTo tvrdí pravdepodobne najkomplexnejšie zhodnotenie vedeckých dôkazov týkajúcich sa homeopatie, ktorým je švajčiarska vládna správa (Health Technology Assessment) z roku 2006 o účinnosti, vhodnosti, bezpečnosti a nákladoch rôznych terapeutických postupov.

Táto správa konštatovala v prípade alternatívnych terapií menej hospitalizácií, menej časté predpisovanie, resp. úplné vysadenie nákladných liekov.  Výrazné rozdiely v prospech homeopatie boli zaznamenané napríklad pri nákladoch liečby neplodnosti. Deti s opakovanými infekciami horných dýchacích ciest mali pri homeopatickej liečbe menej recidív ochorenia a nižšiu spotrebu antibiotík. Podobné výsledky boli zaznamenané aj pri liečbe reumatických ochorení a iných.

Okrem zredukovania nákladov na zdravotnú starostlivosť poklesli aj nepriame náklady, napríklad  skrátenie práceneschopnosti pacientov liečených homeopaticky. Pacienti alternatívnych terapeutov boli tiež častejšie spokojní so vzťahom terapeut – pacient.

Závery tejto správy spolu s výsledkami referenda z mája 2009, v ktorom sa dve tretiny zúčastnených vyslovili za integráciu alternatívnej medicíny do zdravotného systému Švajčiarska, výrazne prispeli k tomu, že švajčiarske ministerstvo zdravotníctva schválilo úhradu z vládneho zdravotnému programu pre päť alternatívnych terapií, vrátane homeopatie, na skúšobné obdobie do roku 2018.

Bude sa Slovensko inšpirovať?

zdroj: svet homeopatie