Homeopatia alebo západná, školská medicína?

stockvault-cestaHomeopatia je holistický, celostný spôsob uzdravovania sa. Človeka vníma ako jedinečný celok, nedelí ho na jednotlivé, zdanlivo samostatne pracujúce systémy. Základným východiskovým bodom je princíp podobnosti, kedy sa podobné lieči podobným. To znamená, že látka, ktorá dokáže u zdravého človeka vyvolať isté symptómy dokáže chorému s rovnakými alebo podobnými symptómami navrátiť zdravie. Trochu ráznejšie povedané, klin sa klinom vyráža.

Rozdiely medzi homeopatiou, resp. holistickými spôsobmi uzdravovania sa a západnou, školskou medicínou prehľadne opísal nemecký homeopat Jörg Wichmann:

Homeopatia a iné celostné spôsoby uzdravovania sa:

 • som chorý
 • chorý ako východiskový bod
 • choroba ako cesta
 • symptómy ako užitočný ukazovateľ
 • subjektívne symptómy sú dôležitejšie
 • dôvera ako základný pocit
 • medicína reguluje (pozn. žiada sa mi doplniť podporuje)
 • terapeuti ako sprievodcovia
 • človek a príroda lieči

Školská, západná medicína:

 •  mám chorobu
 •  choroba ako východiskový bod
 •  choroba ako chybný vývoj
 •  symptóm ako nepríjemnosť alebo nebezpečenstvo
 •  objektívne symptómy sú dôležitejšie
 •  strach ako základný pocit
 •  medicína bojuje a zasahuje
 •  lekári ako experti
 •  technika a chémia lieči

Napriek zjavným rozdielom sa holistické/celostné terapie a západná medicína môžu dopĺňať spôsobom, ktorý každému umožní úžitok z rozmanitosti medicínskych kultúr a najlepšie rozvinutie potenciálu jednotlivých liečebných postupov.

Fotografia: stockvault.net