Carcinosinum… o našom vzťahu k iným ale najmä sebe samým

relationships

Poznáte ľudí, ktorí sa zdravo stravujú, športujú, trávia čas v prírode a napriek tomu im diagnostikujú rakovinu? Čo ju mohlo spôsobiť? Možno vzťahy? Možno… najmä ten k sebe samému.

Carcinosinum je v súčasnosti často indikované homeopatikum, či už konštitučne alebo miazmaticky v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy a istej dedičnej predispozície. Homeopatickou esenciou tohto lieku je ísť priamo proti vlastnému presvedčeniu, vlastným pocitom. Toto potlačenie vlastnej individuality sa prejavuje najmä v osobných vzťahoch. Častokrát preberáme spôsob života niekoho iného, pretože sa voči nemu cítime podriadene. Strácame pojem vlastného ja. Hlboko zakorenená tendencia splniť očakávania druhých ľudí, potešiť ich, nikoho nenahnevať, je často spúšťačom aktívnej rakoviny.

Musíme sa naučiť rozpoznávať, čo je naše a čo patrí niekomu inému. Tiež to, ako byť láskaví a starostliví voči druhým a súčasne nie naivní, aby nás niekto využíval a aby sme neskončili s pocitom obete.
Vzťahy úzko súvisia so sebaúctou, sebaláskou. Náš vzťah k sebe samému a k ostatným ľuďom je os, ktorá prechádza homeopatickým liekom Carcinosinum.

Vyššie uvedené je veľmi stručné predstavenie homeopatika Carcinosinum, inšpirované útlou, avšak informačne mimoriadne hutnou knižkou britského homeopata Iana Watsona: Homeopatická miazmata, moderní pohled.

Vnímajte svoje pocity, či sú Vaše vzťahy zdrojom radosti a spokojnosti alebo ich vnímate viac ako obmedzenia Vášho prirodzeného prejavu. Inšpirovať sa môžete napríklad u Elizabeth Gilbert, ktorá vo svojej knihe Jedz, modli sa a miluj píše:

… každá kvapka môjho života mi hovorí, aby som z toho manželstva uháňala. Kdesi hlboko vnútri mi môj varovný systém predpovedal, že ak ostanem v tej búrke a budem ďalej ustupovať, nakoniec dostanem rakovinu.

Ak si myslíte, že sa Vás táto téma viac či menej dotýka, neodporúčam Vám užívať liek Carcinosinum, prípadne akékoľvek iné homeopatikum rakovinovej miazmy paušálne, bez odporúčania odborníka. Možností, ako si môžete účinne pomôcť je, nielen v homeopatii, viac.