Studánky

Premýšľala som nad tým, o ktorej knihe z mojej knižnice napíšem ako prvej. Či to bude niektorá z kníh veľkých majstrov homeopatie z minulých storočí, alebo niektorá z praktických príručiek na domáce použitie, či knižka z inej oblasti z mojej knižnice. Nakoniec som vybrala Studánky – Obrazy dětí v homeopatických lécích  od môjho prvého učiteľa homeopatie MUDr. Vladimíra Petrociho. Do istej miery z vďačnosti, pretože ma môj učiteľ zoznámil s pre mňa dovtedy úplne neznámym, fascinujúcim svetom homeopatie, ktorú považujem za fantastický spôsob pomoci pri (nielen) zdravotných ťažkostiach.

Vydanie Studánok z roku 2013, ktoré mám ja, zaujme hravým farebným obalom v duchu jeho podtitulu. V porovnaní s pôvodným textom z 90. rokov minulého storočia je obsahovo rozsiahlejšie, ponúka obrazy 29 homeopatík. Ak spomínam obrazy, nehľadajte v knihe žiadne obrázky či fotografie :-). Pod obrazom homeopatika rozumieme my, homeopati, charakteristiku, resp. viac či menej podrobný opis homeopatika. To  znamená napríklad pre aké typy ľudí je to či ono homeopatikum vhodné, s akým druhom ťažkostí býva často spájané, aké sú typické podmienky zlepšenia či zhoršenia stavu a mnoho iného.

Opisy homeopatík v Studánkach sú často zasadené do širších súvislostí, psychologických, geografických, symbolických… Okrem pútavých charakteristík homeopatických liekov, ktoré sa čítajú takmer ako príbeh, je každý obraz homeopatika doplnený konkrétnym príkladom toho, ako opisovaný liek pomohol dieťaťu. Tým sa v knihe plynulo spája homeopatická teória s úspešným praktickým použitím.

Studánky sú úžasné aj tým, že dokážu inšpirovať laikov aj profesionálnych homeopatov. Viackrát sa mi stalo, že som po konzultácii odporučila pre dieťa homeopatikum, o ktorom mama dieťaťa zaujímajúca sa o homeopatiu sama uvažovala. Vôbec by ma neprekvapilo, ak by to bolo po prečítaní Studánok ;-).

 

Fotografia: Anežka Palajová