Studánky

Premýšľala som nad tým, ktorú knihu z mojej knižnice predstavím ako prvú. Či to bude niektorá z kníh veľkých majstrov homeopatie z minulých storočí, alebo niektorá z praktických príručiek na domáce použitie, či niečo z iného súdka. Rozhodla som sa pre Studánky – Obrazy dětí v homeopatických lécích.  Studánky sú jednou z nemnohých kníh o homeopatii, ktoré boli napísané v slovenskom alebo českom jazyku. Autorom je MUDr. Vladimír Petroci, ktorý ma počas môjho štúdia na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie uviedol do fascinujúceho prostredia homeopatie, ktorú považujem za úžasný spôsob pomoci pri (nielen) zdravotných ťažkostiach.

Vydanie Studánok z roku 2013, ktoré mám ja, zaujme hravým farebným obalom v duchu jeho podtitulu. V porovnaní s pôvodným textom z 90. rokov minulého storočia je obsahovo rozsiahlejšie, ponúka obrazy 29 homeopatík. Ak spomínam obrazy, nehľadajte v knihe žiadne obrázky či fotografie :-). Pod obrazom homeopatika rozumieme my, homeopati, charakteristiku, resp. viac či menej podrobný opis homeopatika. Napríklad pre aké typy ľudí je to či ono homeopatikum vhodné, s akým druhom ťažkostí býva často spájané, aké sú typické podmienky zlepšenia či zhoršenia stavu a mnoho iného.

Opisy homeopatík v Studánkach sú často zasadené do širších súvislostí, psychologických, geografických, symbolických… Okrem pútavých charakteristík homeopatických liekov, ktoré sa čítajú takmer ako príbeh, je každý obraz homeopatika doplnený konkrétnym príkladom toho, ako opisovaný liek pomohol dieťaťu. Tým sa v knihe plynulo spája homeopatická teória s úspešným praktickým použitím.

Studánky dokážu zaujať čitateľov z celého spektra záujmu o homeopatiu, profesionálnych homeopatov, študentov aj laikov, hľadajúcich účinnú a citlivú pomoc. Párkrát sa mi stalo, že som po konzultácii odporučila pre dieťa homeopatikum, o ktorom mama dieťaťa, zaujímajúca sa o homeopatiu, sama uvažovala. Vôbec by ma neprekvapilo, ak by to bolo po prečítaní Studánok ;-).

Fotografia: Anežka Palajová