O pozitívnom vplyve homeopatie

HahnemannViete akého veku sa priemerne dožívali ľudia v roku 1840? Najdlhšie žili ženy vo Švédsku, dožívali sa približne 45 rokov. Samuel Hahnemann, otec homeopatie, sa na tú dobu dožil úctyhodných 88 rokov (1755 – 1843). On sám bol pekným dôkazom toho, že podstatne účinnejšie bolo pristupovať k chorobám v súlade s princípom, že podobné sa má liečiť podobným. Ideálom liečenia podľa Hahnemanna je rýchle, nenásilné a trvalé navrátenie zdravia posilnením životnej sily pacienta. Iným pekným príkladom dlhého a aj vo vysokom veku tvorivého a naplneného života sú napríklad členovia britskej kráľovskej rodiny, známi podporovatelia homeopatie.

Pri hľadaní hrobu Jima Morrisona na parížskom cintoríne Père Lachaise možno objavíte aj pekný hrob Samuela Hahnemanna.

 

 

Autor fotografie: Renáta Poláková